opc_loader


Wat zijn CiEANs?

CiEANs is de afkorting van "Company-internal EAN numbers"

Onze 8-cijferige, 12-cijferige, 13-cijferige, 14-cijferige, 17-cijferige en 18-cijferige CiEANs volgen de code opbouw van de EAN nummers van GS1.

Net zoals bij GS1 codes zijn onze codes dus ook omzetbaar en scanbaar als BAR en QR codes maar bedoeld voor intern gebruik in organisaties.

Net als alle overige EAN achtigen beginnen onze CiEANS ook met een 3 cijferige startcode.

Bij GS1 doen een aantal van deze startcodes dienst land en service code, deze startcodes kunt u dus ook niet gebruiken voor uw CiEANs.

U vindt de lijst met de bij ons beschikbare startcodes HIER. Het grote voordeel bij het gebruik van onze CiEANs is dat zij 100% anoniem en privé zijn, dit in tegenstelling tot de standaard EAN's die in een extern toegangkelijke GS1 databases worden opgenomen.

Onze CiEANs zijn goedkoop, éénmalig vanaf ca. €11,- voor 1.000 CiEANs tot ca. €164,- voor 1.000.000 CiEANs en worden u dus geleverd zonder de jaarlijkse lidmaatschaps fee, huur of jaaromzet fee van GS1.

Onze CiEANs zijn handig omdat zij middels bedrijfseigen coderingen aan afdelingen, franchisers, vestigingen, locaties, steden en landen toegewezen kunnen worden.

Onze CiEANs worden het volledig eigendom van de koper, die ze danook naar eigen goeddunken kan doorverkopen, uitlenen, splitsen in kleinere pakketten, overdragen ingeval van bedrijfsovername, enz.

Alle onze CiEANs, dus ook de 8-cijferige, 12-cijferige, 13-cijferige, 14-cijferige, 17-cijferige en 18-cijferige CiEANs kunnen met diverse standaard Microsoft programma's omgezet worden naar scanbare BAR en QR codes die door uw standaard barcode scanners gelezen kan worden.

 Resultaat: 1
 Resultaat: 1
Menu